Autobiografia jogina
click to enlarge

Autobiografia jogina

Paramahansa Yogananda

1045

978-83-7229-115-8

Quality Paperback

Polski

Available

$22.00

(Polish language edition of Autobiography of a Yogi)
W tym arcydziele duchowej klasyki, Paramahansa Jogananda przedstawia
inspirujÄ�cÄ� kronikÄ� swojego życia – zawierajÄ�cÄ� spotkania z wieloma Å�wiÄ�tymi
i m�drcami, jego trwaj�ce dziesi�� lat duchowe nauki pod kierunkiem urzeczywistnionego
w Bogu mistrza, oraz ponad 30 lat, które spÄ�dziÅ� w Ameryce, rozpowszechniajÄ�c
wyzwalaj�ce nauki krija-jogi. Ksi�żka ta, b�d�ca gruntownym
wprowadzeniem do nauki i filozofii jogi, odkrywa ukryt� jedno�� wielkich religii
Wschodu i Zachodu. Zawiera ona obszerny materia�, jaki Paramahansadźi
doda� od czasu jej pierwszego wydania w roku 1946.