TOG Thai

โยคะแห่งภควัทคีตา

Author:
ปรมหังสา โยคานันทะ
Format:
ปกอ่อน
ISBN:
978-0-87612-033-3
Language:
ภาษาไทย
Price:

สั่งซื้อได้ที่ www.kledthai.com

สั่งซื้อคลิกที่นี่

The Yoga of the Bhagavad Gita (Thai)

Description

หนังสือเล่มนี้เป็นบทคัดสรร จากงานแปลและอรรถาธิบาย The Bhagavad Gita: God Talks with Arjuna หนังสือสองเล่มชุดของปรมหังสา โยคานันทะ แนะนำสัจจะทางจิตวิญญาณในคัมภีร์ที่ชาวอินเดียรักที่สุดได้อย่างสั้นกระชับและให้แรงดาลดลใจ อธิบายอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ถึงโยคะสมาธิและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อการรวมกับบรมวิญญาณ (พรหมัน) และหลุดพ้นเป็นอิสระได้ในที่สุด

หนังสือเล่มนี้ได้แผ่เผยความหมายลึกซึ้งซึ่งซ่อนเป็นสัญลักษณ์ไว้ในคีตา ด้วยเรื่องราวของนักรบในสงครามกุรุเกษตร ซึ่งเป็นตัวแทนของอหังการในมนุษย์ที่ต่อสู้กับทิพยลักษณะแห่งวิญญาณ ทั้งยังได้แสดงวิธีที่ศาตร์แห่งโยคะจะช่วยเรา ให้ได้ชัยชนะในสงครามชีวิตประจำวัน เข้าถึงความเกษมทั้งทางวัตถุและจิตวิญญาณ

เสนอบทแปลภควัทคีตา โดย ปรมหังสา โยคานันทะ โศลกต่อโศลก อย่างต่อเนื่องกันไปเป็นครั้งแรก

รวมถึง

• การวิเคราะห์ตน และการใคร่ครวญ เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
• โยคะวิธีเพื่อชีวิตที่มีสันติสุขและความกลมกลืน
• เข้าใจอำนาจจิตวิทยาทั้งที่ส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณ
• สร้างเป้าหมายทางโลกและทางจิตวิญญาณอย่างมีดุลยภาพ
• วิธีการเข้าถึงประสบการณ์สมาธิลึกและการหยั่งรู้พระเจ้า

About the author

ปรมหังสา โยคานันทะ (1893-1952) ได้รับยกย่อง ว่าเป็นหนึ่งในบุคคลฝ่ายจิตวิญญาณ ผู้มีความสำคัญยิ่งในยุคสมัยของเรา ท่านเกิดที่อินเดียภาคเหนือ เดินทางมาสู่สหรัฐอเมริกา เมื่อค.ศ.1920 ตลอดเวลากว่า 30 ปีที่พำนักอยู่ที่สหรัฐอเมริกา ท่านได้สอนปรัชญาเก่าแก่ ศาสตร์โยคะสมาธิ และศิลปะการดำเนินชีวิตจิตวิญญาณอย่างมีดุลยภาพ ตลอดเวลาที่พำนักและสอนธรรมอยู่ในโลกตะวันตก บรมคุรุแห่งโยคะศาสตร์ท่านนี้ได้เดินทางเผยแผ่ธรรมะอย่างกว้างขวาง ตลอดทั่วอเมริกาเหนือและต่างประเทศ บรรยายธรรมให้แก่ผู้ฟังในนครใหญ่ ๆ จำนวนมาก แจกแจงให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของศาสนาใหญ่ ๆ ในโลก ท่านให้แรงบันดาลใจแก่ผู้คนนับล้าน ๆ คน ด้วยหนังสืออัตชีวประวัติของโยคี อันโด่งดัง รวมทั้งอรรถาธิบายพระคัมภีร์ของโลกตะวันออกและตะวันตก และหนังสืออื่น ๆ อีกจำนวนมาก การงานด้านจิตวิญญาณและมนุษยธรรมที่ท่านปรมหังสา โยคานันทะได้ริเริ่ม ยังดำเนินการต่อมา โดย Self-Realization Fellowship องค์กรนานาชาติ ซึ่งก่อตั้งเมื่อค.ศ. 1920 เพื่อเผยแผ่คำสอนของท่านทั่วโลก

You might also like

Editorial reviews