1417

Hur du kan samtala med Gud

Author:
Paramahansa Yogananda
Format:
Pocketbok - Paperback
Product Code:
1417
ISBN:
978-0-87612-264-8
Language:
Svenska
Price:

$7.95

Order hanteras av Amazon.com

För att handla, klicka här.

 

 

How You Can Talk With God (Swedish)

Description

I denna klassiska andliga handbok krossar Paramahansa Yogananda myten om att Gud är utom räckhåll. Han påvisar att det är möjligt att inte endast tala med Gud utan också att få otvetydiga bönesvar. Genom att förklara att Herren är både den transcendenta, universella Anden och allas förtroliga och personliga Fader, Moder, Vän och Älskade, får han oss att inse hur nära detta oändliga och kärleksfulla Väsen är för var och en av oss. Han förklarar också hur vi kan göra våra böner så verkningsfulla och övertygande att de framkallar ett påtagligt svar. Hur man kan samtala med Gud är en favorit bland andliga sökare runt om i världen. Den visar läsare hur de kan be med större förtrolighet för att skapa en djup och tillfredsställande personlig relation med det Gudomliga. Detta är en bok ha vid sängkanten, där man med varje läsning upptäcker nya pärlor av inspiration och visdom.

About the author

Paramahansa Yogananda (1893–1952) betraktas allmänt som en av de framträdande andliga gestalterna i vår tid. Han föddes i norra Indien och kom till Förenta Staterna 1920, där han i över trettio år undervisade i Indiens urgamla filosofi och yogameditation samt konsten att leva ett balanserat andligt liv. Han var den första stora yogamästaren som levde och undervisade i västvärlden under en längre period, och han reste vida omkring och föreläste i Nordamerika och i andra länder, där han inför fullsatt publik i de större städerna avslöjade den underliggande enheten i världens stora religioner. Han har inspirerat miljoner genom sin berömda livshistoria En Yogis Självbiografi, sina banbrytande kommentarer om Österlandets och Västerlandets heliga skrifter, och sina många andra böcker. Paramahansa Yoganandas andliga och humanitära verksamhet förs idag vidare av Self-Realization Fellowship, den internationella organisation han grundade 1920 för att sprida sina läror över hela världen.

You might also like

Editorial reviews