1414

Jak można rozmawiać z Bogiem

Author:
Paramahansa Jogananda
Format:
Oprawa miękka
Product Code:
1414
ISBN:
978-0-87612-396-6
Language:
Polski
Price:

$7.95

Zamówienia realizowane są przez Amazon.com

Chcesz kupić, kliknij tutaj.

 

How You Can Talk With God (Polish)

Description

W tym zaliczanym do klasyki przewodniku duchowym Paramahansa Jogananda, autor Autobiografii jogina, obala mit, że Bóg pozostaje poza naszym zasięgiem. Podkreśla on, że możemy nie tylko rozmawiać z Bogiem, ale także otrzymywać konkretne odpowiedzi na nasze modlitwy. Definiując Pana zarówno jako transcendentnego, kosmicznego Ducha, a jednocześnie bardzo bliskiego nam Ojca, Matkę, Przyjaciela i Miłośnika wszystkich, pomaga nam uświadomić sobie, jak bliska jest każdemu z nas ta nieskończona i kochająca wszystko Istota. Wyjaśnia także, co możemy zrobić, aby nasze modlitwy były tak silne i przekonujące, że przyniosą konkretne odpowiedzi.

About the author

Paramahansa Jogananda (1893-1952) powszechnie uważany jest za jedną z najwybitniejszych duchowych postaci naszych czasów. Urodzony w północnych Indiach, przybył do Stanów Zjednoczonych w 1920 roku, gdzie przez ponad trzydzieści lat propagował starożytne indyjskie nauki medytacji i sztukę zrównoważonego życia duchowego. Był pierwszym wielkim mistrzem jogi, który żył i nauczał na Zachodzie przez dłuższy czas. Podróżował po całej Ameryce Północnej i zagranicą z wykładami adresowanymi do szerokiej publiczności w dużych miastach, ukazując w nich głęboką jedność leżącą u podstaw głównych religii świata. Zainspirował miliony czytelników niezwykłą historią własnego życia opisaną w Autobiografii jogina, odkrywczymi komentarzami do pism świętych Wschodu i Zachodu oraz licznymi innymi książkami. Rozpoczęte przez Paramahansę Joganandę duchowe i humanitarne dzieło kontynuuje obecnie Self-Realization Fellowship, międzynarodowe stowarzyszenie, które założył w 1920 roku w celu rozpowszechniania swojej nauki na całym świecie.

You might also like

Editorial reviews