WGPE_PbCvr_Dutch_1751_J3066.indd

Waarom God het kwaad toelaat en hoe je het kunt ontstijgen

Author:
Paramahansa Yogananda
Format:
Paperback
Product Code:
1751
ISBN:
978-0-87612-728-5
Language:
Nederlands
Price:

$7.95

Bestellingen worden afgehandeld door Amazon.com

Om te kopen, klik hier.

 

Why God Permits Evil and How to Rise Above It (Dutch)

Description

“Direct onder de schaduwen van dit leven is Gods wonderbare licht te vinden … Als je je met Hem verbindt, kan de wereld je met geen enkele tegenslag die vreugde en vrede ontnemen.”

Paramahansa Yogananda

Waarom God het kwaad toelaat
en hoe je eraan kunt ontstijgen

Filosofen en religieuze leraren hebben altijd al antwoord gezocht op de schijnbaar niet te beantwoorden vraag: Waarom zou een
liefdevolle God het kwade toelaten? Paramahansa Yogananda schenkt in dit boekje kracht en troost voor tijden van tegenslag
door de geheimen van Gods lila – het goddelijk drama – uit te leggen. De lezer krijgt inzicht in de dualistische aard van de schepping: het samenspel van goed en kwaad. Ook worden praktische richtlijnen geboden hoe we kunnen uitstijgen boven
de meest uitdagende omstandigheden.

Enkele onderwerpen:

• Wat is de oorsprong van het kwaad?
• Waar is de grenslijn tussen goed en kwaad?
• Onderscheid het niet-werkelijke van het ware.
• De wereld is Gods spel.

About the author

Paramahansa Yogananda (1893-1952) wordt algemeen beschouwd als een van de meest vooraanstaande spirituele personen van onze tijd. Hij werd geboren in het Noorden van India en kwam in 1920 naar de Verenigde Staten waar hij ruim dertig jaar de eeuwenoude wetenschap van yogameditatie en de kunst van een evenwichtig spiritueel leven onderwees. Hij was de eerste grote yogameester die gedurende lange tijd in het Westen woonde en onderrichtte. Hij maakte vele reizen door Noord-Amerika en daarbuiten, waar hij in de belangrijkste steden een groot publiek toesprak over de eenheid die achter de wereldreligies ligt. Door zijn veelgeprezen levensverhaal Autobiografie van een yogi , zijn grensverleggende commentaren op geschriften van Oost en West, en zijn vele andere boeken heeft Paramahansa Yogananda miljoenen mensen geïnspireerd. Het spirituele en humanitaire werk dat Paramahansa Yogananda is begonnen, wordt tegenwoordig voortgezet door Self-Realization Fellowship, de internationale organisatie die hij in 1920 heeft gesticht met als doel zijn leer wereldwijd te verspreiden.

You might also like

Editorial reviews